Arizona BBQ Schnitzel

Arizona BBQ Schnitzel

Arizona BBQ Schnitzel

120 g 14,50 €
240 g 19,80 €

Mit BBQ-Sauce und Cheddar-Mozzarella-Mix überbacken