Arizona BBQ Schnitzel

Arizona BBQ Schnitzel

Arizona BBQ Schnitzel

120 g 13,10 €
240 g 17,90 €

Mit BBQ-Sauce und Cheddar-Mozzarella-Mix überbacken