Arizona BBQ Schnitzel

Arizona BBQ Schnitzel

Arizona BBQ Schnitzel

120 g 9,10 €
240 g 11,80 €

Mit BBQ-Sauce und Cheddar-Mozzarella-Mix überbacken